Prisar

Pris på tomtene er frå 200.000 kroner + straum.
Ta kontakt for å få eksakt pris på dei ulike tomtene.
I tillegg kjem offentlege gebyr og avgifter.

Bjørnemoen Hyttegrend - Vidar Kleiv - Drivarbekkdalen - 3890 Vinje - Tlf: 350 73 745 - 908 46 177 - Epost: post@breivatn.no